Our Team

Sarvjeet Singh
Smitha Krishna Prasad
Jhalak Kakkar
Nidhi Singh
Sangh Rakshita
Sharngan Aravindakshan
Shashank Mohan
Swati Punia
Aastha Gangwal
Anupriya Dhonchak
Atharva Kotwal
Chinmayi Srivastava
Harikartik Ramesh
Isha Goel
Pritam Raman
Saachi Agrawal
Tansi Fotedar
Vedangini Bisht
Yashita Gour
Shreya Sundararaman (NLU Odisha)